PROJEKTY W REALIZACJI

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację kolejnych projektów szkoleniowo – doradczych , które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W chwili obecnej trwa nabór do projektu:

  •  „BRANŻA IT TWOJĄ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE” – projekt nr RPWP.07.01.02-30-0001/16 realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, Działanie 7.1 Aktywna integracja  – szczegóły na stronie www.branzait.custommedia.pl .

W najbliższym czasie rozpoczynamy realizację projektów:

  • NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ! – projekt nr RPLD.09.01.01-10-C019/16 realizowany na terenie województwa łódzkiego, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osó wykluczonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU! – projekt nr RPMA.09.01.00-14-7944/17 realizowany na terenie województwa mazowieckiego, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • NOWY START  – projekt nr 51/RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, Działanie 6.5  Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
  • NA DRODZE DO AKTYWNOŚCI  – projekt nr RPMA.09.01.00-14-7945/17 realizowany na terenie województwa mazowieckiego , Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Szczegóły już wkrótce.