REKRUTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

  • BRANŻA IT TWOJĄ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE – projekt nr RPWP.07.01.02-30-0001/16 realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, Działanie 7.1 Aktywna integracja  – szczegóły na stronie www.branzait.custommedia.pl .